Dutch Water. For all people, all places and all the time!

De visie van Dutch Water Limited

“Gezond en betaalbaar drinkwater voor iedereen in ontwikkelingslanden”

Het realiseren van deze visie gebeurt op een zo ecologisch mogelijke wijze en heeft als extra doelstelling het creëren van werkgelegenheid voor de lokale bevolking.

Om dit te realiseren zijn er twee hoofdprocessen:

  1. Verkoop van water in jerrycans van 10 liter
  2. Schenken van water aan scholen, weeshuizen en een ziekenhuis die zelf geen geld hebben om schoon drinkwater te kopen. Hiertoe is Stichting Waterpas opgericht. De behoefte hieraan is enorm. DWL sponsort zelf ook een deel van de productie.

De 5 Doelstellingen om de Visie te realiseren:

1. De best mogelijke kwaliteit.

In Kenia is de drinkwatervoorziening veelal gebrekkig. Daarom is een van de belangrijkste doelstellingen van DWL om zoveel mogelijk mensen toegang te geven tot schoon drinkwater. In een stad als Mombasa wordt door een groot deel van de mensen water van slechte kwaliteit gedronken. Er is een structureel tekort aan betaalbaar en betrouwbaar drinkwater. Het waterleidingnet is te beperkt in capaciteit en kent technische gebreken, met alle gevolgen van dien. Een van deze gevolgen is de verspreiding van ziekten onder (jonge) kinderen. De situatie wordt steeds nijpender. De komende jaren worden de problemen door gebrek aan schoon en veilig drinkwater steeds groter. Daarom wil DWL zoveel mogelijk goed drinkwater produceren en distribueren voor een, naar lokale maatstaven gesproken, betaalbare prijs!

2. Zoveel mogelijk water produceren en verkopen.

3. Winst genereren voor continuïteit.

De op termijn verwachte winst van DWL zal worden gebruikt voor:

  • Investeringen in DWL. Door de uitbreiding van eigen vestigingen en/of in andere bedrijven in ontwikkelingslanden.
  • Schenkingen aan lokale hulpprojecten met prioriteit voor kinderen in weeshuizen en opvang en scholing van straatkinderen.

Uitgangspunt van het bedrijf is dat het winst genereert en dat de volledige opbrengst ten goede komt aan de lokale ontwikkelingen. Beide aandeelhouders hebben zich hieraan geconformeerd.

4. Lokale werkgelegenheid.

Wij vinden dat werkgelegenheid de meest structurele vorm is om de levensstandaard in ontwikkelingslanden te verhogen. Hoe meer werkgelegenheid er komt, hoe meer vaders en moeders in staat zijn hun kinderen te eten te geven, een dak boven het hoofd te geven en hen naar school te laten gaan. Dit biedt deze kinderen later een kans om voor zichzelf en hun gezin te zorgen.
Deze gedachte sluit overigens directe hulp aan kinderen niet uit. Hoewel het niet structureel is (want: je geeft hen vandaag brood, maar morgen hebben ze weer honger), is het belangrijk om ook nu te geven. Wees- en straatkinderen hebben er op dit moment niets aan als er op termijn werkgelegenheid gecreëerd wordt. Ze hebben nu honger, waardoor directe hulp nodig blijft.
Begin 2009 had DWL 6 medewerkers. Begin 2010 is dit aantal doorgegroeid tot 54. Inmiddels in 2016 zijn er ongeveer 140 medewerkers in dienst.

5. Het merk DWL zoveel mogelijk bekendheid geven.

Op dit moment bedient DWL verschillende markten:

1. Jerrycans Verkoop

Verkoop aan de poort van DWL..
Mtwapa is een groot dorp met circa 100.000 inwoners. Mensen die dichtbij de fabriek wonen, komen naar de ingang van de fabriek.
De DWL-drinkwatertanks van 10 liter worden dan aan de poort, in een winkel, verkocht.

Losse Verkoop Het gaat hier om de wat grotere orders, van enkele tientallen jerrycans, die met de auto of met tuktuks worden weggebracht naar winkels en distributiepunten.

2. Bulkverkoop

In een vrachtwagen wordt 1.000 tot 4.000 liter afgeleverd bij een klant. Het betreft hier bijvoorbeeld scholen of kerken. Hier komen veel mensen samen. Er staat een grote wateropslagtank om het drinkwater in over te pompen.

3. Sponsorverkoop

In een vrachtwagen wordt 1.000 tot 4.000 liter afgeleverd bij een weeshuis of een arme school. Deze kinderen zijn heel arm en kunnen dit water niet betalen. Daarom zijn er bedrijven en particulieren in Europa en de Verenigde Staten die dit water voor hen kopen. Er dient wel een grote wateropslagtank op het terrein van de school of het tehuis te staan. Zelfs die kunnen ze vaak niet betalen. Daarom zijn er ook sponsoren die een tank kopen voor deze scholen of tehuizen. Op dit moment, januari 2016, worden er 38 scholen en tehuizen, oftewel ongeveer 12000 kinderen, voorzien van schoon drinkwater.

Video Impressie

MVO

Dutch Water Ltd. is de ideale manier van ontwikkelingshulp, namelijk door een gezonde economische activiteit. Daarnaast is het ook een prima voorbeeld van modern MVO: een streven naar “Profit” (welke in Kenia wordt geherinvesteerd) wordt gecombineerd met volle aandacht voor “People” (gezondheid door schoon drinkwater; werkgelegenheid; ontwikkelingsmogelijkheden) en “Planet” (statiegeld systeem jerrycans)