Dutch Water. For all people, all places and all the time!

09 december 2010

Schoon drinkwater is voor ons heel gewoon. In Kenia heeft echter de helft van de mensen geen toegang tot voldoende en veilig drinkwater. Om wat voor hen te kunnen doen is Dutch Water Limited (DWL) opgericht. Een organisatie die in Kenia, vlakbij Mombasa, veilig en betrouwbaar drinkwater produceert en distribueert onder bevolkingsgroepen. WVS Consulting steunt DWL.

In 2010 heeft DWL het volgende kunnen bereiken:

Aantal liters in 2010

In 2010 werd van januari tot november in totaal 1.346.000 liter gesponsord drinkwater afgeleverd bij 28 scholen en tehuizen in en rondom Mombasa. Dat is 40.000 liter per week. Hierdoor krijgen bijna 10.000 leerlingen en 460 docenten wekelijks schoon drinkwater.

De vraag naar DWL drinkwater blijft stijgen. Zo ontvingen ze kort geleden een aanvraag van een school voor gehandicapte leerlingen. Deze school heeft 250 leerlingen en 15 leraren. DWL heeft besloten om voortaan maximaal 50.000 liter per week weg te geven. Helaas ontbreken de sponsorinkomsten nog. Weet u iemand die ons hier mee kan helpen?

De Waterfabriek

Op de website van DWL kunt u een filmpje zien over hoe lege jerrycans bij de fabriek aankomen en met schoon drinkwater gevuld de fabriek weer verlaten. Doordat de lokale verkoop sterk blijft groeien, is besloten om de huidige fabriek uit te breiden met een tweede waterzuiveringsinstallatie. Hierdoor zal de productiecapaciteit verdubbelen.

Ook het aantal DWL werknemers blijft groeien. Momenteel bestaat het personeel uit meer dan 60 mannen en vrouwen.

Stichting Waterpas

Vorig jaar was de stichting Waterpas in oprichting. Zij zetten zich in om mbv sponsorgelden schoon drinkwater gratis ter beschikking te stellen aan de allerarmsten in de derdewereld. Sinds maart 2010 heeft Waterpas het ANBI-keurmerk. De stichting draagt inmiddels maandelijks haar steentje bij in het DWL sponsorproject.

Video Impressie

MVO

Dutch Water Ltd. is de ideale manier van ontwikkelingshulp, namelijk door een gezonde economische activiteit. Daarnaast is het ook een prima voorbeeld van modern MVO: een streven naar “Profit” (welke in Kenia wordt geherinvesteerd) wordt gecombineerd met volle aandacht voor “People” (gezondheid door schoon drinkwater; werkgelegenheid; ontwikkelingsmogelijkheden) en “Planet” (statiegeld systeem jerrycans)