Dutch Water. For all people, all places and all the time!

Door de zeer zware belastingdruk die de Keniaanse overheid aan DWL (en andere bedrijven) heeft opgelegd, zijn de toekomstplannen van DWL met jaren vertraagd. Tevens zijn ze aangepast. Waar we snel hadden willen doorgroeien naar meerdere vestigingen, werd door deze onverwachte maatregel de markt totaal veranderd: veel particulieren konden zich van het een op het andere moment het schone drinkwater van DWL niet meer veroorloven. Hierdoor kromp de markt significant. Bovendien gaf het ruimte voor minder betrouwbare bedrijven om water te verkopen zonder belastingen af te dragen, waar dat eerst niet kon omdat de verkoopprijzen te laag voor hen waren. Dit alles betekende een forse krimp voor DWL in plaats van een snelle groei.

Tussen 2016 en 2019 heeft DWL zich niet alleen meer gericht op de particuliere markt, maar ook op de zakelijke markt. In dezelfde tijd zijn er een aantal nieuwe producten aan het leveringspakket toegevoegd. Het heeft tijd gekost om met nieuwe producten en in een nieuwe markt een positie te veroveren. Begin 2019 kunnen we constateren dat het DWL gelukt is en zien we de toekomst weer positief tegemoet.

2019 wordt een jaar van herstel, zoals het er nu naar uitziet. En vanaf 2020 hopen we alsnog te groeien in het verbeteren van de volksgezondheid door middel van gezond en betaalbaar drinkwater.

Video Impressie

MVO

Dutch Water Ltd. is de ideale manier van ontwikkelingshulp, namelijk door een gezonde economische activiteit. Daarnaast is het ook een prima voorbeeld van modern MVO: een streven naar “Profit” (welke in Kenia wordt geherinvesteerd) wordt gecombineerd met volle aandacht voor “People” (gezondheid door schoon drinkwater; werkgelegenheid; ontwikkelingsmogelijkheden) en “Planet” (statiegeld systeem jerrycans)