Dutch Water. For all people, all places and all the time!

De visie van Dutch Water Limited

“Gezond en betaalbaar drinkwater voor iedereen in ontwikkelingslanden”

Het realiseren van deze visie gebeurt op een zo ecologisch mogelijke wijze en heeft als extra doelstelling het creëren van werkgelegenheid voor de lokale bevolking.

Om dit te realiseren, zijn er 3 markten:

  1. De domestic markt. Dit zijn voornamelijk particulieren die via lokale winkeltjes kopen. De producten die worden verkocht zijn 10-liter Jerrycans en 18,9 liter Dispenser Bottles.
  2. De Corporate markt. Dit zijn bedrijven zoals hotels, transportbedrijven, kantoren, overheidsinstanties, fabrieken enz. De producten die worden verkocht zijn 18,9 liter Dispenser Bottles, 0,5 liter PET-flesjes en 1 liter PET-flessen.
  3. Bulkwater. Dit gaat voornamelijk naar scholen, maar ook naar enkele bedrijven. Scholen in de sloppenwijken krijgen dit water via stichting Waterpas.

De 5 Doelstellingen om de Visie te realiseren:

 

1. De best mogelijke kwaliteit.

In Kenia is de drinkwatervoorziening veelal gebrekkig. Daarom is een van de belangrijkste doelstellingen van DWL om zoveel mogelijk mensen toegang te geven tot schoon drinkwater. In een stad als Mombasa wordt door een groot deel van de mensen water van slechte kwaliteit gedronken. Er is een structureel tekort aan betaalbaar en betrouwbaar drinkwater. Het waterleidingnet is te beperkt in capaciteit en kent technische gebreken, met alle gevolgen van dien. Een van deze gevolgen is de verspreiding van ziekten onder (jonge) kinderen. De situatie wordt steeds nijpender. De komende jaren worden de problemen door gebrek aan schoon en veilig drinkwater steeds groter. Daarom wil DWL zoveel mogelijk goed drinkwater produceren en distribueren voor een, naar lokale maatstaven gesproken, betaalbare prijs!

2. Zoveel mogelijk water produceren en verkopen.

per eenheid is de marge beperkt, waardoor de verkoopprijs betaalbaar is. Maar door grotere hoeveelheden die we verkopen, wordt het bedrijf DWL toch winstgevend, zo is de strategie.

3. Winst genereren voor continuïteit.

De op termijn verwachte winst van DWL zal worden gebruikt voor:

  • Investeringen in DWL. Door de uitbreiding van eigen vestigingen en/of in andere bedrijven in ontwikkelingslanden.
  • Schenkingen aan lokale hulpprojecten met prioriteit voor kinderen in kwetsbare/ onveilige omstandigheden.

Uitgangspunt van het bedrijf is dat het winst genereert en dat de volledige opbrengst ten goede komt aan de lokale ontwikkelingen. Beide aandeelhouders hebben zich hieraan geconformeerd.

4. Lokale werkgelegenheid.

Wij vinden dat werkgelegenheid de meest structurele vorm is om de levensstandaard in ontwikkelingslanden te verhogen. Hoe meer werkgelegenheid er komt, hoe meer vaders en moeders in staat zijn hun kinderen te eten te geven, een dak boven het hoofd te geven en hen naar school te laten gaan. Dit biedt deze kinderen later een kans om voor zichzelf en hun gezin te zorgen.
Deze gedachte sluit overigens directe hulp aan kinderen niet uit. Hoewel het niet structureel is (want: je geeft hen vandaag brood, maar morgen hebben ze weer honger), is het belangrijk om ook nu te geven. Wees- en straatkinderen hebben er op dit moment niets aan als er op termijn werkgelegenheid gecreëerd wordt. Ze hebben nu honger, waardoor directe hulp nodig blijft.
Begin 2009 begon DWL met 6 medewerkers. Binnen een jaar waren dat er 54 en eind 2015 was het bedrijf gegroeid tot circa 150 medewerkers. Door de zware belastingdruk op het drinkwater, heeft DWL in 2016, 2017 en 2018 drie keer moeten reorganiseren. Nu, begin 2019 werken er 31 medewerkers vast in dienst en circa 7 tot 20 op oproepbasis, afhankelijk van de hoeveelheid werk.

5. Het merk DWL zoveel mogelijk bekendheid geven.

DWL is tegenwoordig actief in 3 verschillende markten, zie boven bij de Visie van DWL. DWL probeert via de website en via social media steeds meer bekendheid te krijgen. Omdat de combinatie “schoon, lekker, gezond, betaalbaar drinkwater en lokale werkgelegenheid onder goede omstandigheden” van essentieel belang is voor de lokale bevolking.

Video Impressie

MVO

Dutch Water Ltd. is de ideale manier van ontwikkelingshulp, namelijk door een gezonde economische activiteit. Daarnaast is het ook een prima voorbeeld van modern MVO: een streven naar “Profit” (welke in Kenia wordt geherinvesteerd) wordt gecombineerd met volle aandacht voor “People” (gezondheid door schoon drinkwater; werkgelegenheid; ontwikkelingsmogelijkheden) en “Planet” (statiegeld systeem jerrycans)