Hoe het begon

Over Ons

Het bedrijf Dutch Water Limited (DWL) is in 2009 van start gegaan en heeft in de afgelopen jaren veel ups en downs meegemaakt. Het bedrijf is opgezet door twee aandeelhouders: het investeringsbedrijf Reikon Beheeer BV, en het watermakerbedrijf Hatenboer Water. De aandeelhouders hebben in een aandeelhoudersbesluit vastgelegd dat er geen dividend naar Nederland mag worden overgemaakt. Indien het bedrijf winstgevend wordt dan wordt dit geld geherinvesteerd in nieuwe fabrieken of in een verdere verlaging van de verkoopprijs, zodat het water voor nog meer mensen bereikbaar wordt. Een andere optie is het omzetten van de winst in giften die zullen gaan naar weeshuizen in Mombasa.

 

Nederlandse Wortels

De Aandeelhouders 

Meer dan 100 jaar ervaring

Wij geloven in blijvende en complete samenwerkingen. In het leveren van goed doordachte en duurzame producten, en het leveren van wereldwijde service wanneer het maar nodig is. 

Onze missie:  het verzorgen van duurzame toegang tot hoge kwaliteit water voor onze klanten wereldwijd. 

Bijbelse Principes

Op dit moment zijn we grootaandeelhouder van 9 ondernemingen. Reikon Beheer opereert met een Bijbelse Visie om zichzelf te onderscheiden van andere bedrijven. 

Ons doel

Visie

 

“Gezond en betaalbaar drinkwater voor iedereen in ontwikkelingslanden”

Het realiseren van deze visie gebeurt op een zo ecologisch mogelijke wijze en heeft als extra doelstelling het creëren van werkgelegenheid voor de lokale bevolking.  Om dit te realiseren, zijn er 3 markten.

 

De domestic markt.

Dit zijn voornamelijk particulieren die via lokale winkeltjes kopen. De producten die worden verkocht zijn 10-liter Jerrycans en 18,9 liter Dispenser Bottles.

De corporate markt

Dit zijn bedrijven zoals hotels, transportbedrijven, kantoren, overheidsinstanties, fabrieken enz. De producten die worden verkocht zijn 18,9 liter Dispenser Bottles, 0,5 liter PET-flesjes en 1 liter PET-flessen.

Bulkwater

Dit gaat voornamelijk naar scholen, maar ook naar enkele bedrijven. Scholen in de sloppenwijken krijgen dit water via stichting Waterpas.

L

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Dutch Water Ltd. is de ideale manier van ontwikkelingshulp, namelijk door een gezonde economische activiteit. Daarnaast is het ook een prima voorbeeld van modern MVO: een streven naar “Profit” (welke in Kenia wordt geherinvesteerd) wordt gecombineerd met volle aandacht voor “People” (gezondheid door schoon drinkwater; werkgelegenheid; ontwikkelingsmogelijkheden) en “Planet” (statiegeld systeem jerrycans)

Onze 5 Doelstellingen

De Best Mogelijke Kwaliteit Leveren.

In Kenia is de drinkwatervoorziening veelal gebrekkig. Daarom is een van de belangrijkste doelstellingen van DWL om zoveel mogelijk mensen toegang te geven tot schoon drinkwater. In een stad als Mombasa wordt door een groot deel van de mensen water van slechte kwaliteit gedronken. Er is een structureel tekort aan betaalbaar en betrouwbaar drinkwater. Het waterleidingnet is te beperkt in capaciteit en kent technische gebreken, met alle gevolgen van dien. Een van deze gevolgen is de verspreiding van ziekten onder (jonge) kinderen. De situatie wordt steeds nijpender. De komende jaren worden de problemen door gebrek aan schoon en veilig drinkwater steeds groter. Daarom wil DWL zoveel mogelijk goed drinkwater produceren en distribueren voor een, naar lokale maatstaven gesproken, betaalbare prijs!

2. Zoveel mogelijk water produceren en verkopen.

Per eenheid is de marge beperkt, waardoor de verkoopprijs betaalbaar is. Maar door grotere hoeveelheden die we verkopen, wordt het bedrijf DWL toch winstgevend, zo is de strategie.

3. Winst genereren voor continuïteit.

De op termijn verwachte winst van DWL zal worden gebruikt voor:

  • Investeringen in DWL. Door de uitbreiding van eigen vestigingen en/of in andere bedrijven in ontwikkelingslanden.
  • Schenkingen aan lokale hulpprojecten met prioriteit voor kinderen in kwetsbare/ onveilige omstandigheden.

Uitgangspunt van het bedrijf is dat het winst genereert en dat de volledige opbrengst ten goede komt aan de lokale ontwikkelingen. Beide aandeelhouders hebben zich hieraan geconformeerd.

4. Lokale Werkgelegenheid

Wij vinden dat werkgelegenheid de meest structurele vorm is om de levensstandaard in ontwikkelingslanden te verhogen. Hoe meer werkgelegenheid er komt, hoe meer vaders en moeders in staat zijn hun kinderen te eten te geven, een dak boven het hoofd te geven en hen naar school te laten gaan. Dit biedt deze kinderen later een kans om voor zichzelf en hun gezin te zorgen.

 

Deze gedachte sluit overigens directe hulp aan kinderen niet uit. Hoewel het niet structureel is (want: je geeft hen vandaag brood, maar morgen hebben ze weer honger), is het belangrijk om ook nu te geven. Wees- en straatkinderen hebben er op dit moment niets aan als er op termijn werkgelegenheid gecreëerd wordt. Ze hebben nu honger, waardoor directe hulp nodig blijft.

 

Begin 2009 begon DWL met 6 medewerkers. Binnen een jaar waren dat er 54 en eind 2015 was het bedrijf gegroeid tot circa 150 medewerkers. Door de zware belastingdruk op het drinkwater, heeft DWL in 2016, 2017 en 2018 drie keer moeten reorganiseren. Begin 2019 werken er 31 medewerkers vast in dienst en circa 7 tot 20 op oproepbasis, afhankelijk van de hoeveelheid werk.

 

w

5. Het merk DWL zoveel mogelijk bekendheid geven.

DWL is tegenwoordig actief in 3 verschillende markten, zie boven bij de Visie van DWL. DWL probeert via de website en via social media steeds meer bekendheid te krijgen, omdat de combinatie “schoon, lekker, gezond, betaalbaar drinkwater en lokale werkgelegenheid onder goede omstandigheden” van essentieel belang is voor de lokale bevolking.

 

What They’re Saying

Referenties

The quality is good and the taste is perfect. Services are good especially communication and delivery.

Vikesh Krystalline

Salt Ltd

“This water is a gift from heaven. I am an educated nurse, and the children in my school used to be ill very frequently: Typhus, Diphtheria and all kind of stomach problems. Since we get water from DWL they are very healthy; they can concentrate much better and the school results have improved dramatically”

Director

Yambo Yipya School, Divi Corner

Dutch water is loved by my family because of the wonderful taste and good quality.<br>We are served by Dutch Water at the comfort of our home and this is one of the best services ever.

Pastor Karanja

Neem contact op: