Toekomst

 

Door de zeer zware belastingdruk die de Keniaanse overheid aan DWL (en andere bedrijven) heeft opgelegd, zijn de toekomstplannen van DWL met jaren vertraagd. Tevens zijn ze aangepast. Waar we snel hadden willen doorgroeien naar meerdere vestigingen, werd door deze onverwachte maatregel de markt totaal veranderd: veel particulieren konden zich van het een op het andere moment het schone drinkwater van DWL niet meer veroorloven. Hierdoor kromp de markt significant. Bovendien gaf het ruimte voor minder betrouwbare bedrijven om water te verkopen zonder belastingen af te dragen, waar dat eerst niet kon omdat de verkoopprijzen te laag voor hen waren. Dit alles betekende een forse krimp voor DWL in plaats van een snelle groei.

Tussen 2016 en 2019 heeft DWL zich niet alleen meer gericht op de particuliere markt, maar ook op de zakelijke markt. In dezelfde tijd zijn er een aantal nieuwe producten aan het leveringspakket toegevoegd. Het heeft tijd gekost om met nieuwe producten en in een nieuwe markt een positie te veroveren. Begin 2019 konden we constateren dat het DWL gelukt is zich te herpakken, en zien we de toekomst weer positief tegemoet.

Without water DWL

Ons doel

Visie

 

“Gezond en betaalbaar drinkwater voor iedereen in ontwikkelingslanden”

Het realiseren van deze visie gebeurt op een zo ecologisch mogelijke wijze en heeft als extra doelstelling het creëren van werkgelegenheid voor de lokale bevolking.  Om dit te realiseren, zijn er 3 markten.

 

De domestic markt.

Dit zijn voornamelijk particulieren die via lokale winkeltjes kopen. De producten die worden verkocht zijn 10-liter Jerrycans en 18,9 liter Dispenser Bottles.

De corporate markt

Dit zijn bedrijven zoals hotels, transportbedrijven, kantoren, overheidsinstanties, fabrieken enz. De producten die worden verkocht zijn 18,9 liter Dispenser Bottles, 0,5 liter PET-flesjes en 1 liter PET-flessen.

Bulkwater

Dit gaat voornamelijk naar scholen, maar ook naar enkele bedrijven. Scholen in de sloppenwijken krijgen dit water via stichting Waterpas.

L

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Dutch Water Ltd. is de ideale manier van ontwikkelingshulp, namelijk door een gezonde economische activiteit. Daarnaast is het ook een prima voorbeeld van modern MVO: een streven naar “Profit” (welke in Kenia wordt geherinvesteerd) wordt gecombineerd met volle aandacht voor “People” (gezondheid door schoon drinkwater; werkgelegenheid; ontwikkelingsmogelijkheden) en “Planet” (statiegeld systeem jerrycans)

Onze 5 Doelstellingen

De Best Mogelijke Kwaliteit Leveren.

In Kenia is de drinkwatervoorziening veelal gebrekkig. Daarom is een van de belangrijkste doelstellingen van DWL om zoveel mogelijk mensen toegang te geven tot schoon drinkwater. In een stad als Mombasa wordt door een groot deel van de mensen water van slechte kwaliteit gedronken. Er is een structureel tekort aan betaalbaar en betrouwbaar drinkwater. Het waterleidingnet is te beperkt in capaciteit en kent technische gebreken, met alle gevolgen van dien. Een van deze gevolgen is de verspreiding van ziekten onder (jonge) kinderen. De situatie wordt steeds nijpender. De komende jaren worden de problemen door gebrek aan schoon en veilig drinkwater steeds groter. Daarom wil DWL zoveel mogelijk goed drinkwater produceren en distribueren voor een, naar lokale maatstaven gesproken, betaalbare prijs!

2. Zoveel mogelijk water produceren en verkopen.

Per eenheid is de marge beperkt, waardoor de verkoopprijs betaalbaar is. Maar door grotere hoeveelheden die we verkopen, wordt het bedrijf DWL toch winstgevend, zo is de strategie.

3. Winst genereren voor continuïteit.

De op termijn verwachte winst van DWL zal worden gebruikt voor:

  • Investeringen in DWL. Door de uitbreiding van eigen vestigingen en/of in andere bedrijven in ontwikkelingslanden.
  • Schenkingen aan lokale hulpprojecten met prioriteit voor kinderen in kwetsbare/ onveilige omstandigheden.

Uitgangspunt van het bedrijf is dat het winst genereert en dat de volledige opbrengst ten goede komt aan de lokale ontwikkelingen. Beide aandeelhouders hebben zich hieraan geconformeerd.

Without water DWL
w

5. Het merk DWL zoveel mogelijk bekendheid geven.

DWL is tegenwoordig actief in 3 verschillende markten, zie boven bij de Visie van DWL. DWL probeert via de website en via social media steeds meer bekendheid te krijgen, omdat de combinatie “schoon, lekker, gezond, betaalbaar drinkwater en lokale werkgelegenheid onder goede omstandigheden” van essentieel belang is voor de lokale bevolking.

 

Stichting waterpas kinderen

4. Lokale Werkgelegenheid

Wij vinden dat werkgelegenheid de meest structurele vorm is om de levensstandaard in ontwikkelingslanden te verhogen. Hoe meer werkgelegenheid er komt, hoe meer vaders en moeders in staat zijn hun kinderen te eten te geven, een dak boven het hoofd te geven en hen naar school te laten gaan. Dit biedt deze kinderen later een kans om voor zichzelf en hun gezin te zorgen.

 

Deze gedachte sluit overigens directe hulp aan kinderen niet uit. Hoewel het niet structureel is (want: je geeft hen vandaag brood, maar morgen hebben ze weer honger), is het belangrijk om ook nu te geven. Wees- en straatkinderen hebben er op dit moment niets aan als er op termijn werkgelegenheid gecreëerd wordt. Ze hebben nu honger, waardoor directe hulp nodig blijft.

 

Begin 2009 begon DWL met 6 medewerkers. Binnen een jaar waren dat er 54 en eind 2015 was het bedrijf gegroeid tot circa 150 medewerkers. Door de zware belastingdruk op het drinkwater, heeft DWL in 2016, 2017 en 2018 drie keer moeten reorganiseren. Begin 2019 werken er 31 medewerkers vast in dienst en circa 7 tot 20 op oproepbasis, afhankelijk van de hoeveelheid werk.

 

What They’re Saying

Referenties

The quality is good and the taste is perfect. Services are good especially communication and delivery.

Vikesh Krystalline

Salt Ltd

“This water is a gift from heaven. I am an educated nurse, and the children in my school used to be ill very frequently: Typhus, Diphtheria and all kind of stomach problems. Since we get water from DWL they are very healthy; they can concentrate much better and the school results have improved dramatically”

Director

Yambo Yipya School, Divi Corner

Dutch water is loved by my family because of the wonderful taste and good quality.<br>We are served by Dutch Water at the comfort of our home and this is one of the best services ever.

Pastor Karanja

Neem contact op: